روال خدمات دهی به مراجعین محترم

1.چگونگي گرفتن وقت جهت بستري:

- غيراورژانسي با وقت قبلي:

با حضور بيمار در بيمارستان و در دست داشتن كارت ملي و نامه بستري از پزشك معالج و هماهنگي با ايشان ، با مراجعه به واحد بذيرش بستري واقع در طبقه همكف،راهروي مركزي ، انجام مي گردد.

-اورژانس

چنانچه وضعيت بيمار اورژانسي باشد ، بيمار به اورژانس هدايت شده و اقدامات لازم جهت بستري ايشان انجام مي گيرد.

2.مدارك لازم جهت بستري بيمار:

بيماراني كه تحت بوشش بيمه قرار ندارند: كارت ملي ، دستور پزشكي معالج

بيماران تحت بوشش بيمه هاي تكميلي:

كارت ملي ، معرفي نامه بيمه ، دستور بستري پزشك

  • ليست بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان،در واحد بذيرش بستري ،بذيرش اورژانس و ترخيص موجود است.
  • لطفا معرفي نامه بيمه خود را ظرف 24 ساعت بس از بستري،به واحد بذيرش تحويل  دهيد.

 

3. خدمات آمبولانس:

در صورت نياز به استفاده از آمبولانس ، بيمارستان از طريق دفتر پرستاري با مركز آمبولانس تماس حاصل مي نمايد و اقدامات و هماهنگي هاي لازم انجام مي شود.

هزينه هاي آمبولانس جدا از هزينه هاي بيمارستان و با ارائه رسيد مستقيماً دريافت مي شود.

4.فكس:

شماره فکس دبیرخانه بیمارستان 88571081 می باشد.

 

5.دسترسي اينترنتي در بيمارستان:

جهت رفاه حال بیماران و مراجعین محترم بیمارستان،اینترنت رایگان،بدون رمز عبور،در تمامی نقاط بیمارستان قابل دسترسی می باشد.

 

مقررات بيمارستان در حين بستري بيمار در بيمارستان

1.ساعات ملاقات:

ملاقات بيماران در تمام طول هفته بصورت روزانه مجاز مي باشد. ساعات ملاقات در طول فصل هاي مختلف سال متفاوت است. در 6 ماهه اول سال بعدازظهرها از ساعت 15 تا 17 و 6 ماهه دوم سال از ساعت 16 -14 مي باشد.

در بخش هاي ويژه در 6 ماهه اول سال از ساعت 16 تا 16:30 و در 6 ماهه دوم سال از ساعت 15:30 تا 16 مي باشد.

ملاقات براي كودكان، با هماهنگي با بخش و در صورت نداشتن شرايط خاص بيمار، در ساعت ملاقات آزاد مي باشد.

2.داشتن همراه:

در اتاق هاي دو تخته و خصوصی يك همراه مجاز است. گرفتن كارت همراه جهت تردد ضروري است.صدور كارت توسط واحد بذيرش بستري انجام مي بذيرد.

  جهت رعايت شنونات اسلامي و رعايت حريم خصوصي بيماران در اتاق هاي دو تخته، ترجيحا همراه همگن(همجنس) با بيمار باشد.

 

3.حفاظت از اموال بيمار:

مسئوليت نگهداري كليه ي اشياء قيمتي از جمله طلا و جواهرات ، چك بانكي ، پول ، موبايل و ... به عهده بيمار و همراه بيمار مي باشد. در شرايطي كه بيمار همراه ندارد، پول و يا اشياء قيمتي ضروري با امضا و اثر انگشت تحويل سرپرستار و يا مسئول شيفت داده مي شود.

4.نحوه تماس حضوري و يا تلفني با بيمار:

چنانچه در ساعات غيرملاقات ، برحسب ضرورت نياز به ملاقات حضوري با بيمار باشد، با مراجعه به دفتر پرستاري و هماهنگي با انتظامات و بخش مربوطه ، مي توان بيمار را ملاقات كرد. در مورد بيماران با شرايط خاص و محدوديت ملاقات ، استثناء وجود دارد.

جهت تماس تلفني با بيمار در اتاق هاي خصوصي عدد 1 را به آخر شماره اتاق اضافه نمايد.

در اتاق هاي دو تخته براي تخت1 ،عدد 1 و تخت 2،عدد 2 را به شماره اتاق اضافه نمايد.

در صورت نياز به تماس با بيمار از خارج از بيمارستان ، با گرفتن شماره هاي بيمارستان ، و اعلام شماره اتاق بيمار خود ، تماس برقرار مي شود.

5.چگونگي تماس و استفاده از تلفن داخل اتاقها با داخل و يا خارج بيمارستان:

براي برقراري ارتباط با داخل بيمارستان ، با گرفتن شماره اتاق مورد نظر تماس برقرار مي شود. براي برقراري با خارج بيمارستان شماره 9 را گرفته تا تلفن آزاد شود. چنانچه نياز به برقراري ارتباط با موبايل يا شهرستان مي باشد ، با گرفتن شماره صفر ( تلفنخانه ) و اعلام شماره تلفن مورد نظر تماس برقرار مي شود.

6.ساعت سرو صبحانه، نهار ، شام و انتخاب منوي غذايي:

صبحانه از ساعت 5:45  تا 6:45

ميان وعده 9-10 و 14-15

ناهار 11:45 تا 13

شام 19 تا 17:45

رژيم غذايي بيمار توسط پرستار با توجه به دستور پزشك معالج روزانه در سيستم واحد تغذيه ثبت مي شود. روزانه يك مهماندار، بر اساس رژيم ثبت شده براي بيمار ، منوي غذايي را به بيمار اعلام مي نمايد و بيمار غذاي مورد علاقه خود را انتخاب مي نمايد.

همراه بيمار نيز براساس منوي اعلام شده براي همراهان، غذاي مورد علاقه خود را انتخاب مي نمايد.

در صورتي كه نياز به ناشتا بودن بيمار باشد، توسط پرستار مسئول ، بيمار در جريان قرار مي گيرد.

آب معدني روزانه در يخچال گذاشته مي شود.

سرويس چاي در صورت نياز در خارج از زمان هاي مقرر پذيرايي ( ميان وعده ) ، با تماس با واحد مهمانداري طبقه مربوطه در اختيار بيمار قرار مي گيرد.

تور مجازی بیمارستان لاله