دپارتمان بیماران بین الملل IPD

بیمارستان لاله آماده ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به اتباع خارجی و نیز مراجعان از کشورهای مختلف می باشد.کلیه خدمات درمانی و آموزشی در سطح بین المللی انجام می شود.در بدو پذیرش بیماران،بسته درمانی که شامل تمامی هزینه های قابل پیش بینی بیمار است،و نیز خدمات رفاهی قابل ارائه در بیمارستان، به آنها داده می شود.در تمام مدت بستری بیماران،کارشناس دپارتمان بیماران بین الملل،آماده خدمت رسانی به این بیماران می باشد.

در صورت نارضایتی از خدمات ارائه شده ،بیماران می توانند انتقاد و پیشنهاد خود را سایت بیمارستان لاله، قسمت مخصوص بیماران بین الملل،در فرمی که برای این امر طراحی شده،مطرح کنند تا کارشناس این واحد در اسرع وقت مراتب را پیگیری نماید.

تلفن تماس : 88563008

 

PATIENT  PRICE  INFORMATION  LIST

PRICE *RIAL*

TITLE

ROW

6/480/000

SINGLE  BED

1

5/040/000

TWIN  BED

2

3/600/000

TRIPLE  BED

3

720/000

PATIENT  COMPANION

4

2/520/000

  INFANT  BED

5

3/600/000

INCUBATOR

6

6/480/000

DELIVERY ROOM

7

8/280/000

POST  CCU  

8

12/960/000

CCU

9

6% HOTELING

ICU

10

400/000

NURSING SERVICES

11

400/000

K COEFFICIENT SURGERY

12

210/000

K COEFFICIENT    ANAESTHESIA

13

COMMISSION 25%

RIAL COEFFICIENT OF OUTPATIENT AND INPATIENT SERVICES

14

COMMISSION 20%

OPERATING ROOM

15

400/000

ASSISTANT SURGEON

16

190/000

SERVICES  PHYSIOTHERAPY COEFFICIENT ACCORDING TO THE RELATIVE VALUE SERVICES  TARRIF  BOOK AND HEALTH CARE

17

400/000

PARACLINIC SERVICES  COEFFICIENT (8 AND 7 CODES)THE RELATIVE VALUE  BOOK

18

400/000

K COEFFICIENT  VISIT  FOR HOSPITALIZED PATIENT

19

400/000

K COEFFICIENT    CONCULTATION

20

400/000

K COEFFICIENT    ANGIOGRAPHY

21

400/000

K COEFFICIENT    ANGIOPLASTY AND OTHER ITEMS

22

تور مجازی بیمارستان لاله

آمار بازدید

امروز
72
دیروز
645
ماه جاری
4220
ماه گذشته
21014
امسال
117501

تمام حقوق سایت متعلق به بیمارستان لاله می باشد.