نوزادان و آي سي يو نوزادان (NICU)

این بخش شامل دو بخش نوزادان و آی سی یو(مراقبتهای ویژه نوزادان )می باشد.این بخش مخصوص بستری نوزادان 1تا30روزه می باشد.در آی سی یو نوزادان،نوزادانی که نیاز به مراقبت هاي ويژه دارند،تحت مراقبت قرار می گیرند.در بخش نوزادان ،خدمات به شرح زیر ارائه می شود:

فتوتراپی،تعویض خون،واکسیناسیون،غربالگری نوزادان،شنوایی سنجی،آموزش شیردهی به مادران توسط کارشناس شیرمادر،آموزش مراقبت بهداشتی از نوزادان،پاسخگویی 24ساعته به مشکلات مادران.پزشک متخصص اطفال و نوزادان بصورت 24 ساعته در بخش مقیم مي باشد.جهت اقامت مادران نوزادان بستري در بخش،اتاق مجزايي درنظر گرفته شده است.

  • غربالگري بيماريها ي مادرزادي نوزادان در بخش اتاق زايمان و بخش نوزادان بر اساس برنامه كشوري غربالگري انجام مي شود. ليست مراكز غربالگري در سراسر تهران در بخش نوزادان موجود است.
  • واکسیناسیون نوزادان بر اساس برنامه کشوری واکسیناسیون در این بخش انجام می پذیرد.
  • پس از انجام مراقبتهاي اوليه و پذيرش نوزادان با اجراي طرح Rooming In(هم اتاقي مادر و نوزاد) نوزاد در كنار مادر و در اتاق مادر قرار مي گيرد.
  • بیمارستان لاله مفتخر به دریافت لوح بیمارستان دوستدار کودک است.
تور مجازی بیمارستان لاله