اتاق زايمان

 

 

این بخش یکی از برخوردارترین اتاقهای زایمان کشور با تجهیزات و امکانات روز دنیا می باشد . اتاقهای زایمان بصورت مجزا بوده و شامل خدمات زیر می باشد :

امکان انجام زایمان طبیعی به روش های فیزیولوژیک و بدون درد .

پایش سلامت جنین شامل : نوار قلب جنین NST)) و مانیتورینگ قلب جنین .

پايش سلامت بارداري شامل : توکومتری ، تست آمینوشور

اتاقهای بستری تحت نظر ، با امکانات پایش سلامت مادر و جنین در بارداریهای پرخطر ، بیماران با شکایت آبریزش ، خونریزی ، کاهش حرکات جنین ، فشارخون بارداری ، پره اکلامسی ، دیابت بارداری ، احتمال زایمان زودرس ، ویار بارداری ، تهدید به سقط و سقطهای مکرر

امکان حضور مامای خصوصی همراه مادر ، جهت ارائه مراقبتهای خاص شامل : ماساژ ، ریلکسیشن و کمک به تسهیل زایمان با انجام مانورهای خاص

مراقبتهای اولیه جهت آمادگی قبل از سزارین

حضور مامای مجرب و اختصاصی جهت ارائه مراقبتهای اولیه تخصصی ، پس از تولد نوزاد به روش طبیعی و سزارین

خدمات آموزشی دوران بارداری شامل : آشنایی و آمادگی برای زایمان طبیعی ( فیزیولوژیک و بدون درد ) ، ورزشهای دوران بارداری ، تغذیه دوران بارداری ، بهداشت فردی ، مشاوره بهداشت روان .

خدمات آموزشی پس از زایمان شامل : مراقبت از نوزاد ، ورزشهای مناسب پس از زایمان ، آموزش شیردهی

فيلمبرداري و عكس : در صورت تمايل مي توانيد از امكانات فيلمبرداري و عكس قبل و بعد از زايمان استفاده نماييد .

صدور گواهی ولادت نوزاد ، در روزهاي غيرتعطيل انجام مي گيرد .براي صدور گواهي ولادت ، ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه  مادر و پدر نوزاد الزامي است .

 

معرفي بخش زايمان :

بخش زايمان در طبقه اول بيمارستان واقع شده است كه از قسمتهاي زير تشكيل شده است .

 

* استيشن پرستاري                                              *كتابخانه                                              *اتاق تميز

*اتاق معاينه                                                      *اتاق استراحت پرسنل                               *اتاق ايزوله

*اتاق كامپيوتر                                                    *آبدارخانه

*رختكن پزشكان و پرسنل                                        *استراحت پزشكان

*اتاق لنژ                                                          *انبار اتاق زايمان

* 6عدد ليبر مجزا                                                 *بخش Post Partum

*  اتاق NST                                                     *اتاق زايمان

*اتاق ست هاي استريل                                          *اتاق پره اكلامپسي

 

 

 

تست هاي اختصاصي بخش زايمان

 

آمينو شور :

جهت تشخيص پارگي پرده هاي جنيني استفاده مي شود براي اندازه گيري ميكرو گلوبولين جفتي آلفا - 1          

( 1PAMG ) كه ميزان آن در مايع آمنيون بسيار فراوان است اما در غياب ROM به مقدار ناچيزي در مايع سريكو واژينال وجود دارد . حساسيت اين تست 99% جهت تشخيص PROM مي باشد .

 

NST

اين تست در اتاق NST و بوسيله دستگاه مانيتورينگ نصب شده در اين اتاق انجام مي شود دستور العمل كاركرد دستگاه موجود مي باشد .

 

انتقال بيمار :

در صورت نياز به انتقال بيمار از اين بخش به بخش ديگر ، پس از ثبت order انتقال بيمار توسط پزشك معالج در برگه دستورات پزشك و يا ثبت  order تلفني از طرف پزشك معالج با ذكر تاريخ و ساعت ، ابتدا order پزشك توسط مسئول شيفت و ماماي مسئول بيمار ، مهر و امضاء مي گردد . سپس مسئولين بخش ها جهت انتقال بيمار هماهنگي هاي لازم را انجام مي دهند. و پس از تماس با پذيرش و تعيين شماره اتاق و تخت بيمار ، بيمار به بخش مورد نظر منتقل مي شود. ماماي مسئول بيمار ، موظف است بيمار خود را در صورت بستري به صورت باليني به پرستار بخش تحويل دهد . اين تحويل شامل : سالم بودن كليه اتصالات مثل : IV Line ، ... ، سطح هوشياري بيمار ، وضعيت تغذيه اي ، وضعيت راحتي بيمار، تسكين درد ، وضعيت داروئي و ساير مواردي كه بايد پيگيري شود اعم از سونوگرافي ، نتايج آزمايشگاهي و انجام موارد مشاوره اي مي باشد . پرستاران تحويل گيرنده بيمار نيز موظف است وجود نقض و هرگونه مشكلي در وضعيت بيمار را همان لحظه گزارش دهد . و قبل از تحويل كامل بيمار گزارش كامل در زمان انتقال توسط مامايي مسئول بيمار و پرستار تحويل گيرنده در پرونده ثبت گردد و همچنين در دفتر مربوط به انتقال بيمار مهر و امضاء از هر دو گرفته شود .

 

نحوه ترخيص بيمار :

در بخش زايمان فقط با دستور كتبي پزشك معالج و گاهاً با دستور تلفني امكان پذير مي باشد . به دنبال ويزيت بيمار توسط پزشك معالج ، پزشك معالج پرونده بيمار را تكميل مي نمايد . دستور پزشك، ترخيص بيمار را ذكر مي نمايد . سپس نسخه دارويي ، داروهاي مصرفي بيمار را در منزل نوشته و به بيمار آموزش لازم را در مورد مصرف داروها مي دهد . ضمن اينكه برگه هاي آموزش هنگام ترخيص موجود در پرونده نيز توسط پزشك معالج و ماماي مسئول بيمار چك ، مهر و امضاء مي گردد . پس از درج دستور ترخيص توسط پزشك معالج ، order  توسط ماماي مسئول بيمار و ماماي مسئول شيفت مهر و امضاء مي گردد . و جهت ترخيص بيمار هماهنگي لازم يا منشي بخش صورت مي پذيرد . بيمار از تكميل مراحل ترخيص و دادن برگه خلاصه پرونده و نسخه دارويي و برگه آموزش هنگام ترخيص به بيمار ، بيمار پس از آوردن برگه خروج توسط همراه بيمار مرخص مي باشد كه با كمك و راهنمايي كمك بهيار بخش ، بيمار بخش را ترك مي نمايد .

 

 

 

 

 

 

تور مجازی بیمارستان لاله