سي تي كولونوگرافي

 

سي تي کولوگرافي چيست؟

سي تي کولوگرافي يا کولونوسکوپي مجازي يک روش جديد راديولوژي است که براي جستجو پوليپ هاي کولون يا سرطانهاي مربوط به آن به کار مي رود.

مزاياي سي تي کولونوگرافي:

  • بي خطر است

  • براي بيماراني به کار مي رود که خيلي ضعيف بوده و توانايي تحمل روش هاي سنتي کولونوسکوپي و باريوم انما را ندارند.

همکاران ما آمادگي هایي را در موقع وقت دهي به شما مي دهند که شامل:

  • اطلاعات در مورد پروسه تميز کردن روده
  • بسته مسهل (مسهل: مسهل براي تميز کردن روده و خارج کردن مدفوع از روده به کار مي رود. با مصرف مسهل حرکت هاي روده به مدت چندين ساعت بيشتر خواهد شد) لازم است که کولون به طور کامل از بقاياي غذا خالي بماند واين زماني ميسر خواهد بود که رژيم غذايي بگيريد و از مسهل استفاده کنيد.

 

 

 

در طول سي تي کولونوگرافي چه اتفاقي مي افتد؟

راديوگرافر شما را روي تخت سي تي اسکن مي خواباند. لوله کوچک را داخل رکتوم شما قرار داده و از طريق آن گاز دي اکسي کربن را به داخل روده ها تزريق ميکند تا روده هاي شما متسع شوند.

در همان حالتي که به پشت دراز کشيده ايد، از شما تقاضا مي شود که نفس خود را نگه داريد و درهمان حال از شما سي تي اسکن انجام مي شود.

سپس شما بايد روي شکم دراز بکشيد و نفس خود را نگه داريد که دوباره به مدت چند ثانيه ديگر از شما اسکن انجام مي شود.

راديولوژيست تصاوير شما را کنترل مي کند. تصوير برداري که تمام شد، لوله از شما خارج مي شود.

آيا سي تي کولونوگرافي دردناک است؟

چون در اين آزمون از مسکن استفاده نمي شود، اتساع کولون با گاز دي اکسيد کربن ممکن است باعث ناراحتي شما شود. اگراحساس پرگازي شديد داريد شايد نياز به خالي کردن باد شکم داشته باشيد.

اين آزمون دردناک نيست و ناراحتي اين آزمون فقط به مدت چند دقيقه خواهد بود.

بعد از انجام اين آزمون چه اتفاقي مي افتد؟

شما بعد از اتمام آزمون اجازه داريد راديولوژي را ترک کنيد و رژيم غذايي طبيعي خود را دنبال کنيد.

راديولوژيست تصاوير را آناليز کرده و جواب کتبي آزمون را براي پزشکتان ارسال مي کند .

 

پس از انجام آزمون آماده بودن ریپورت پزشک به وسیله پیامک به اطلاع شما خواهد رسید .

جهت دریافت جواب پزشک همه روزه غیر از روزهای کاری از ساعت 8 صبح الی 18 بعد از ظهر به صورت حضوری مراجعه نمایید و یا از خدمات غیرحضوری از طریق سایت بیمارستان به آدرس http://www.laleh-hospital.com/forms/login/laboratory/service-answer در قسمت خدمات آنلاین با استفاده از شماره شناسایی و شماره پرونده مندرج در قبض جهت username  و password استفاده نمایید .

تماس فقط از طریق واتساپ با شماره  09393735795 امکان پذیر می باشد.

خدمات انجام شده در بخش تصویربرداری، قابلیت چاپ تصاویر بر روی CD  و  همچنین امکان ارسال لينك تصاوير به صورت واتساپ و يا ايميل را دارا می باشند .

 

تور مجازی بیمارستان لاله