آنژيوگرافي قلب(كت لب)

این بخش با حضور اساتید و پزشکان متخصص و مجرب، کاملترین و بهترین اقدامات تشخیصی و درمانی بیماریهای قلبی در مدت زمان کوتاه،را به مراجعین ارائه می دهد.اقدامات قابل انجام در کت لب به شرح زیر است:

- كاتتريسم قلب راست و چپ (بزرگسال و خردسال)

- آنژيوگرافي و آنژيوپلاستی عروق كرونر ،مركزي و محيطي (كلیه،عروق پاو ...)

- آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي شرائين كاروتيد و ورتبرال

- بستن نقايص ديواره ای  دهليزی بطني

- درمان آنوريسم آئورت نزولي باتعبيه استنت گرافت

- والوپلاستي دريچه ميترال و دريچه شريان ريوي

- مطالعات الكترفيزيولوژي براي تعيين كانون هاي مولد

)EPS- اختلالات ريتم قلب و بررسي علل بلوك هاي قلبي (

-راديوفركانسي ابليشن به منظور درمان اختلالات سيستم

CRT دائم وICD - تعبيه انواع پيس ميكر تك حفره اي دوحفره اي-سه حفره اي و

- تعبيه پيس ميكر موقت

- آنژيوپلاستی اورژانس درحمله حاد قلبي

- بستن فيستولهاي وريدي و شرياني

بیمار ان پس ازانجام اقدامات تشخیصی و درمانی درکت لب ،به بخش های پست کت ویا سی سی یو براساس تشخیص پزشک معالج،منتقل وتحت نظر قرار می گیرند.

تور مجازی بیمارستان لاله

آمار بازدید

امروز
1929
دیروز
2438
ماه جاری
47697
ماه گذشته
49871
امسال
241122

تمام حقوق سایت متعلق به بیمارستان لاله می باشد.