واحد سنگ شكن و يوروديناميك

اين مركز همه روزه به جز روزهاي جمعه و تعطيل رسمي از ساعت 7:30 تا 14:30 مشغول به كار مي باشد .

اين مركز مجهز به دستگاه Stors ساخت كشور آلمان ميباشد كه بدون انجام جراحي باز به وسيله ليزر انجام مي شود و اقدام هايي شامل سنگ شكني برون اندامي ، تست نوار مثانه (U.D.S) بيوبسي پروستات انجام مي شود .

پزشكان سهامدار : دكتر پويان ، دكتر حسيني ، دكتر ايلخاني پور ، دكتر رشيد نسب ، دكتر مرزباني دكتر علي عسگري و خانم دكتر تراب پرهيز مي باشد .

شماره تماس مستقيم بخش : 81472654 - 81472653

تور مجازی بیمارستان لاله