مركز راديوتراپي انكولوژي بيمارستان لاله (LAROC)

Clinical Radiation Oncology)) و با استفاده از امكانات بخش بستري مشترك ، درمانگاه و دستگاه هاي مدرن شتاب دهنده خطي:

Linear Accelerator ،  Digital Simulator ، Treatment Planning System (TPS) ، و اتصال به سي تي اسكن بيمارستان براي انجام CT Simulation و دستگاه هاي مختلف دزيمتري و فيزيك راديوتراپي و كلينيك پيگيري بيماران ، و با همكاري تيمي از پزشكان متخصص ، همكاران فيزيسيست ، كارشناس رايوتراپي و كادر اداري و خدماتي به طور تمام وقت ( صبح و بعدازظهر) در خدمت بيماران مي باشد .

خدمات درماني اين مركز ، درمان هاي غير جراحي سرطان هاي توپر Solid Tumors و شامل راديوتراپ ( پرتو درماني با تكنيك هاي مختلف) ، درمان هاي سيستميك ( شيمي درماني و داروهاي هدفمند........) و درمان هاي همزمان ،  Chemoradiation ، ارائه مشاوره به گروه هاي مختلف تخصصي بيمارستان براي انجام امور تشخيصي وو درمان هاي سرطان ها ( Curative ، Palliative ) مي باشد .

براي استفاده بيماران استفاده بيماران عزيز از امكانات مركز LAROC مي توانيد به پزشكان متخصص مركز و يا در ساعات اداري به همكاران مسئول پذيرش ( ساعت 9 تا 18 ) با شماره تلفن 81472900 و يا سايت بيمارستان مراجعه نمايند.          

تور مجازی بیمارستان لاله

آمار بازدید

امروز
1930
دیروز
2438
ماه جاری
47698
ماه گذشته
49871
امسال
241123

تمام حقوق سایت متعلق به بیمارستان لاله می باشد.