تقويم آموزشي پرسنل-مرداد ماه سال 1396

نام دوره

تاريخ برگزاري

ساعت برگزاري

محل برگزاري

فراگيران

بهداشت محيط اصناف

96/5/1-5

14-16

سالن كنفرانس

پرسنل خدمات ، تغذيه و لندري

دوره آموزشي مديريت پرستاري

96/5/2-8-15

8-14

مركز همايش هاي رازي

از قبل تعيين شده است

راديوگرافي ديجيتال و انفورماتيك

96/5/4

9-14

معاونت غذا و دارو

مسئول تجهيزات پزشكي 

آزمون احياء نوزادان

96/5/4

8:30-12

معاونت درمان ايران

از قبل تعيين شده است

كنگره ملي دومين جشواره خودمراقبتي و آموزش بيمار

96/5/4-6

8-15

مركز همايش هاي بيمارستان امام خميني

ازقبل تعيين شده است

بهداشت محيط اصناف

96/5/7-11

14-16

سالن كنفرانس

پرسنل خدمات ، تغذيه و لندري

كنترل عفونت در بخش هاي ويژه

96/5/7

8-10

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

ستاد هدايت و EOC

96/5/9

9-13

مركز همايش هاي رازي

از قبل تعيين شده است

ارزيابي سلامت جنين ( NST )

96/5/9

8:30-13

بيمارستان صارم

از قبل تعيين شده است

محاسبات داروئي

96/5/12

8-13

دانشكده پرستاري بهشتي

از قبل تعيين شده است

چگونگي اجرا دستورالعمل نظافت و شستشوي بخش هاي بيمارستاني

96/5/14

14-16

سالن كنفرانس

خدمات

چگونگي اجرا دستورالعمل نظافت و شستشوي بخش هاي بيمارستاني

96/5/17

14-16

سالن كنفرانس

خدمات

اختلال آب و الكتروليت ها در ICU  

96/5/18

14-16

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

مديريت بيماران ترومائي

96/5/18

8-14

مركز همايش هاي رازي

از قبل تعيين شده است

احتياطات استاندارد

96/5/22

14-16

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

ICP و مراقبت هاي پرستاري

96/5/23

14-16

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

كنفرانس يك روزه توكوكارديوگرافي

96/5/25

8-14

كتابخانه مركزي دانشگاه ايران

ازقبل تعيين شده است

HPV

96/5/26

10-13

سالن كنفرانس

پزشك و پرستار و ماما

پيشگيري و درمان زخم فشاري

96/5/29

14-16

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

كنگره بين المللي استاندارد هاي تجهيزات پزشكي

96/5/30-31

8-17

مركز همايش هاي رازي

از قبل تعيين شده است

تور مجازی بیمارستان لاله

آمار بازدید

امروز
1912
دیروز
2438
ماه جاری
47680
ماه گذشته
49871
امسال
241105

تمام حقوق سایت متعلق به بیمارستان لاله می باشد.