همايش هاي تير 96-تهران

نام كنگره

مكان برگزاري

زمان برگزاري

برگزاركنندگان

سمينار تجويز مصرف منطقي آنتي بيوتيكها  و داروهاي ضد درد

تالار امام بيمارستان امام

22 الي 24

انجمن علمی آنستزيولوژی و مراقبت های ويژه ايران، انجمن علمی متخصصين بيماری های عفونی و گرمسيری ايران

چهاردهمين همايش علمي كاربردي  پزشكان عمومي در سراسر كشور

مرکز همايش های رازی

21 الي 23

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

دوازدهمين همايش بيماريهاي بين المللي شايع گوارش و كبد كودكان

سالن همايش مرکز طبی کودکان

14 الي 16

انجمن علمی گوارش و کبد کودکان ايران

اولين همايش تازه هاي بيماريهاي كودكان و مراقبت هاي پرستاري

مرکز همايش های رازی

12 الي 15

گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ايران

دومين جشنواره ملي و كنگره بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشكي باز ساختي

سالن اجلاس سران

22 الي 24

ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنيادی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

تور مجازی بیمارستان لاله