دكتر يحيي برادران نخجواني

نام

دكتر يحيي

نام خانوادگي

برادران نخجواني

تخصص و سوابق علمي

دندانپزشكي كودكان ومعلولين از دانشگاه بوستن آمريكا

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه آزاد بخش دندان پزشكي كودكان - استاد تمام وقت ( بازنشسته از سال 1394)

دكتراي دندان پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده دندان پزشكي در سال 1354

دكتري تخصص دندان پزشكي كودكان از دانشگاه بستون آمريكا در سال 1360

گذراندن دوره 6 ماهه بيماران با نياز خاص ( معلولين و غيرهمكار ) از دانشگاه بستون آمريكا

پايه گذار خدمات و معالجات دهان و دندان تحت بيهوشي عمومي براي بيماران خاص در بيمارستان

موسس بخش كودكان دندان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده دندان پزشكي

رئيس بخش دندان پزشكي كودكان دانشكده دندان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

سرپرست دوره هاي تخصصي دندان پزشكي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران

مسئول فلوشيپ دندان پزشكي بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي تهران در مركز طبي كودكان

راه اندازي مركز دندان پزشكي كودكان استثنائي در بيمارستان مركز طبي كودكان

عضو شوراي دندان پزشكي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

كارشناس سازمان نظام پزشكي ايران

دبير هيئت بورد دندان پزشكي كودكان

تاليف و ترجمه 6 كتاب در ارتباط با دندان پزشكي كودكان

استادراهنماي بيش از 120 پايان نامه دكتر دندان پزشكي و تخصصي

پست الكترونيك

nakhjavaniy@yahoo.com

تور مجازی بیمارستان لاله