همايش هاي فروردين 96-تهران

نام كنگره

زمان برگزاري

برگزاركنندگان

مكان برگزاري

هفتمين همايش ساليانه تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي ايران

24 فروردين

انجمن چشم پزشکی ايران

مرکز همايش های بين المللی صدا و سيما

اولين همايش بهاره چشم پزشكي

22 الي 24 فروردين

گروه ها و مراکز تحقيقات چشم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهيد بهشتی و ايران

تهران، مرکز همايش های بين المللی صدا و سيما

دهمين كنگره بين المللي و پانزدهمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي

31فروردين الی 3 ارديبهشت

انجمن علمی دکترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران، آزمايشگاه مرجع سلامت، انجمن متخصصين علوم آزمايشاهی بالينی ايران

مركز همايش هاي برج ميلاد

دوازدهمين كنگره جديدترين مقالات و نوآوري هاي پوست،ليزر و و زيبايي

30 فروردين الی 1 ارديبهشت

مرکز تحقيقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

تالار دكتر غرضي-بيمارستان ميلاد

بيستمين سمينار دانشجويان داروسازي سراسر كشور

  23الي 25 فروردين

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هتل المپيك

تور مجازی بیمارستان لاله